Teambuilding naar een hoog-prestatie team

Bij Brink Outdoor werken we graag aan de doelen van de klant door middel van de teambuilding. Om een voorbeeld te geven hoe wij hiermee aan de slag gaan hebben we het teambuildingsuitje van een sterk groeiend bedrijf voor jullie uitgeschreven.

Het sterk groeiend bedrijf is actief over heel de wereld. Het team is zich sterk aan het uitbreiden en is komt uit verschillende delen van de wereld: Zuid Afrika, Frankrijk, Duitsland en Polen. De team dynamica is door het groeiende aantal teamleden continu aan het veranderen. Ze wilden aan de hand van teambuilding werken aan een team wat met elkaar resultaten boekt.

Een team dat met elkaar hoge resultaten boekt is een hoog prestatie team. Hieronder staat beschreven hoe de teambuilding is opgebouwd en hoe dit aansluit bij een de 8 kwaliteiten van een hoogprestatie team.

Palendans

Deelnemers staan in een cirkel met een paal onder hun hand op de grond. Wanneer de coach links roept gaan de deelnemers een paal naar links en laten ze hun eigen paal los. De commando’s die worden geroepen zijn: links, rechts, rondje draaien. Na een paar rondjes oefenen wordt er met het team besproken welke drie onderdelen zij belangrijk vinden binnen een team. Na dit besproken te hebben gebruiken we de termen waar het team mee is gekomen i.p.v. links, rechts en een rondje draaien.

Palenbrug

De deelnemers nemen per tweetal een paal horizontaal in de hand. Vervolgens krijgt de groep de opdracht om iedereen van punt A naar punt B over de palen te laten lopen in een tijdbestek van maximaal 10 minuten. De deelnemers zijn intensief met elkaar bezig en met het vertrouwen in elkaar. Aan het einde van de opdracht wordt de koppeling gemaakt naar het stellen van doelen volgens de SMART-methode. Het team kreeg vanuit de coach een duidelijke en strak geformuleerde opdracht. Nu was het aan het team om bij de volgende opdrachten een duidelijk doel te stellen.

Bamboe bouwen

Het team krijgt een pakket met bamboestokken en elastieken. Ze krijgen de vraag hoe hoog ze een toren met elkaar kunnen bouwen in 15 minuten tijd. Bij het beantwoorden van de vraag wordt er gekeken naar hoe het besluit in de groep wordt genomen. Wordt er lang gediscussieerd of wordt er snel een beslissing genomen. Voor de opdracht begint wordt er gesproken over leiderschap, wat is dit volgens hun en welke vier vormen heb je van leiderschap. Tijdens de oefening werd de leiderschapsstijl delegeren toegepast. De groep had een duidelijk doel/toekomst waar ze naartoe werkten. De gefocuste toekomstvan het bedrijf werd vervolgens met het team besproken. Waarom is de toekomst voor hun bijvoorbeeld zo belangrijk!?

Wandelende rups

Er worden 5 personen uitgekozen om de activiteit te begeleiden. Aan het eerste persoon wordt uitgelegd hoe de wandelende rups moet worden uitgevoerd. Deze legt het uit aan persoon twee, etc. Nummer 5 legt aan de volledige groep uit hoe ze het moeten gaan doen. Er wordt de koppeling gelegd naar het feit dat berichten vanaf de bron naar het eindpunt verdraaid kunnen worden. Een hoog niveau van communicatieis van belang binnen een hoog prestatie team en dit zal tijdens de volgende oefening sterk naar voren komen. 

Geblinddoekt rups/lopen

De deelnemers gaan in twee groepen aan de slag met de verschillende vormen van leiderschap en communicatie. Ze gaan over obstakels heen lopen/kruipen met een blinddoek om. Zo mogen ze bijvoorbeeld de groep leiden en alles zeggen, ander moment alleen delegeren en wat zeggen als het echt nodig is.

Handboeienspel

De deelnemers worden aan elkaar vast gemaakt met handboeien. Vervolgens moeten ze los van elkaar zien te komen. Dit is om te kijken wie de creatieve talentenzijn in de groep. Om een probleem op te lossen moet je soms creatief zijn.

Heliumstick

Alle deelnemers moeten de stick aanraken met 2 wijsvingers en brengen met elkaar de stick naar de grond. Binnen deze oefening komen vooraf onderstreepte kwaliteiten weer naar voren en deze worden aan het einde van de oefening met elkaar besproken.

Banden cirkel

Deelnemers moeten met elkaar op zo min mogelijk banden gaan staan. Vooraf genoemde kwaliteiten komen ook in deze oefening naar voren en worden aan het einde van de oefening met elkaar besproken.

Spinnenweb

Het team moet de overkant van het spinnenweb zien te bereiken zonder het spinnenweb aan te raken. Ieder gat van het spinnenweb mag maar 1 keer door worden gegaan. De kwaliteiten komen hier wederom bij terug en zijn essentieel bij deze oefening. Zonder deze aspecten zal het team de oefening niet halen. Dit wordt ook nadrukkelijk naar hun gecommuniceerd.

Complimenten geven

In de hectiek van je werk kan je nog weleens vergeten om een complimentje te geven aan elkaar. Dit is zonde want een compliment kost niks en je wordt er enorm door gemotiveerd. Het team gaat elkaar complimenten geven over de dag en we gaan onszelf aanleren om dit iedere maand minimaal 1 keer te doen bij onze collega’s.

Resultaat!

Aan het einde van de teambuilding wordt er met het team besproken wat we ervaren hebben vandaag. Daarbij wordt op een whiteboard genoteerd welke punten we hebben behandeld en wat we meenemen naar de toekomst. De deelnemers van de teambuilding wisten alle 8 de kwaliteiten te benoemen van een hoog-prestatie team. Kortom: een geslaagde teambuilding. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *